13. toukokuuta 2013

Kokeellisia tutkimuksia fysiikan tunneilla

Olen käyttänyt kouluumme hankittuja yhteiskäyttötabletteja fysiikan ja kemian tunneillani
kohtuullisen paljon. Tabletit tuovat luonnontieteiden oppitunneille loistavan materiaalipankin teoriasisältöineen, opetusvideoineen ja havainnollistavine kuvineen. Esimerkiksi sähköturvallisuuteen löytyy verkosta kansantajuisia "ammattisivuja" pilvin pimein.

Yhdeksännen luokan fysiikassa päätimme kokeilla tabletteja myös kokeellisen tutkimusten tallentajina, ja julkaisualustana omille opiskelumateriaaleille sähkömagnetismissa. Projektiin varattiin aikaa kaksi oppituntia.

8. toukokuuta 2013

Venäjänkieliset pelit kieltenopetuksessa 1.- ja 2.-luokkalaisille

Opetan ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille venäjää vieraana kielenä. Oppilaillani on omat henkilökohtaiset iPadit, ja käytän niitä opetuksessani paljon. Olen huomannut, että monet venäjänkieliset pelit ovat loistavia apuvälineitä oppimisessa.

6. toukokuuta 2013

Tehokasta sanaston oppimista Quizletin avulla

Sanaston oppiminen on kommunikoinnin ja kielitaidon karttumisen perusedellytys. Venäjän kielen kohdalla tehtävä on oppijalle välillä haastavaa, koska sanasto eroaa muista yleisesti osaamistamme kielistä. Monenlaiset opiskelumenetelmät ovat tulleet vuosien varrella oppilaille tutuiksi, mutta aina 
on hyvä kokeilla uusia, vaihtelevia menetelmiä. Siksi riemastuin kovasti, kun löysin Quizlet- sovelluksen!

Ohjelman avulla sanastokorttien laatiminen ja jakaminen käy helposti. Yhtä helppoa on myös valmiiden sanastokorttien etsiminen. Voit pelata yksin tai kisailla muiden kanssa sanaston hallinnasta. Voit harjoitella ääntämistä, oikeinkirjoittamista tai tehdä testin... Ja opetella sanastoa missä vain omalla koneella, tabletilla tai älypuhelimella. Korttien tulostaminen onnistuu myös.

2. toukokuuta 2013

Näkökulma: oppimispelin ei tarvitse opettaa

Jos kirjoitat Appstoreen hakusanaksi suomen kieli (S2:sta puhumattakaan;), ei tarjonta paljon päätä huimaa. Lähdinkin etsimään opetuksessani toisenlaista näkökulmaa. Mitä jos sovelluksen itsessään ei tarvitsekaan opettaa?

Opetan suomea toisena kielenä maahanmuuttajille, joten lähdin etsimään sovelluksia opetusta tukevien teemojen mukaan (esim. koti, vaatteet, terveys). Ensimmäisen kokeiluni tein löytämällä Fruit Ninja -pelin, jota isommat oppilaat olivat takoneet jo vapaa-ajalla. Ekaluokkalaiset innostuivat oppimaan hedelmien nimiä siten, että yksi pelasi Fruit Ninjaa ja toiset huusivat sovelluksessa sinkoilevien hedelmien nimiä. Pelitempon nopeutuessa meillä kaikilla oli todella hauskaa (appelsiini, ananas, banaa..., kii,...POMMI!). Päätin siis jatkaa kokeilujani.

Historian jakso "käänteiset opetusmenetelmät" -kokeiluna

Matkaamme 6. luokan historiassa Euroopan itsevaltiuden ajasta valistusfilosofien kautta Ranskan vallankumoukseen. Otin jakson suunnittelussa lähtökohdaksi "flipped classroom" -idean. Meillä on käytössä loistava oppimateriaali (Historian tuulet), ja en halua opetuksessani toistaa papukaijamaisesti kirjan sisältöä. Oppitunnilla voisi keskustella aiheesta ja ajattelun murroksesta syvemminkin.