13. toukokuuta 2013

Kokeellisia tutkimuksia fysiikan tunneilla

Olen käyttänyt kouluumme hankittuja yhteiskäyttötabletteja fysiikan ja kemian tunneillani
kohtuullisen paljon. Tabletit tuovat luonnontieteiden oppitunneille loistavan materiaalipankin teoriasisältöineen, opetusvideoineen ja havainnollistavine kuvineen. Esimerkiksi sähköturvallisuuteen löytyy verkosta kansantajuisia "ammattisivuja" pilvin pimein.

Yhdeksännen luokan fysiikassa päätimme kokeilla tabletteja myös kokeellisen tutkimusten tallentajina, ja julkaisualustana omille opiskelumateriaaleille sähkömagnetismissa. Projektiin varattiin aikaa kaksi oppituntia.

Jaoin luokan ensimmäisellä tunnilla viiteen ryhmään ja annoin ryhmien valita tutkimuksensa aiheen seuraavista sisällöistä: magneettinen vuorovaikutus, magneettikenttä, magneettiset aineet, magnetoituminen ja sähkömagneetti. Oppilaat tutustuivat magnetismin teoriaan kirjan ja Internetin sisältöjen (tabletit) avulla pintapuolisesti, jonka jälkeen ohjeistin oppilaille suoritettavat kokeelliset tutkimustehtävät liittyen em. sisältöihin.

Oppilaiden tehtävänä oli siis suorittaa kokeelliset tutkimukset, tehdä havainnoit ja lopulta toistaa tutkimuksensa siten, että koejärjestely tallennetaan videona iPadilla. Kun tallennus oli suoritettu, oppilaat latasivat videonsa perustamalleni, yksityiselle YouTube-kanavalle odottamaan jatkoa. 

Toisella projektiin varatulla oppitunnilla oppilaat kirjautuivat YouTube-kanavallemme ja kirjoittivat kuvaamansa tutkimusvideon esittelytekstiin teoreettisen taustan, jossa selitetään videoissa näkyvät magneettiset ilmiöt. Rohkaisin oppilaita laittamaan teoriateksteihin myös linkkejä muille sivuille, kuviin ja toisiin videoihin verkossa. Kun tämä oli saatu valmiiksi, katsoimme vielä videot läpi luokkahuoneessa kommentoiden teoriaa ja tutkimustemme sisältöä.

Jokaiselta ryhmäni oppilaalta löytyy kotoa (tai puhelimestaan) Internet-yhteys. Näin verkkoon lataamamme videot toimivat opiskelumateriaalina fysiikan kotiopiskelussa nyt, ja myöhemminkin. Lisäksi ne palauttavat mieleen suoritettavat koejärjestelyt, valmistelut yms. paljon paremmin kuin mikään paperimuistiinpano tai työselostus voi ikinä palauttaa.

Itä-Suomen koulu on yhtenäiskoulu esikoulusta lukioon asti. Alakoulun oppilailla ei ole samanlaista mahdollisuutta laboratoriotyöskentelyyn kuin yläkoululaisilla on, joten tallennetut tutkimusvideot toimivat oivana opiskelumateriaalina myös muille koulumme oppilaille. Olemme luoneet koulun verkkoon mediapalvelimen, jonne tutkimusvideot lopulta laitetaan jakoon koulun sisälle, jolloin kuka tahansa koulun oppilas voi milloin tahansa tutustua oppilastoveriensa tekemiin luonnontieteellisiin tutkimuksiin ja kokeisiin modernissa oppimisympäristössä. Ja YouTubeenhan pääsee myös kotoa käsin...

Mikael Ropponen
Matematiikan ja fysiikan opettaja
iPad-hankeen tekninen koordinaattori

1 kommentti: